Veiligheid en gezondheid

Per 1 januari 2018 gelden er een aantal veranderingen in de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang en zijn er nieuwe eisen die gaan gelden voor in de kinderopvang. Eén van die veranderingen is op het gebied van het veiligheids- en gezondheidsbeleid. Kinderdagverblijven zijn niet meer verplicht om jaarlijks een risico-inventarisatie uit te voeren, maar moeten in plaats daarvan een nieuw veiligheidsbeleid samenstellen die actueel gehouden moet worden.

Via deze link vindt u het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid van kinderdagverblijf ’t Strijpje. In dit beleidsplan wordt duidelijk beschreven hoe wij op het kinderdagverblijf werken om ons doel: de kinderen en de medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving te bieden, waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en de kinderen leren omgaan met kleine risico’s.

Dit beleidsplan is geldig vanaf 1 maart 2024 en zal worden bijgesteld indien er een aanleiding voor is om dit beleidsplan aan te passen. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van wijzingen in de ruimtes van het kinderdagverblijf. Ook zal het beleidsplan aangepast worden, als er blijkt dat de genomen maatregelen niet effectief en adequaat zijn of als er onvoldoende bekend en/of uitgevoerd wordt.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.