Pedagogisch beleidsplan

Het beleidsplan is richtinggevend voor de dagelijkse opvangpraktijk, geldend voor kinderdagverblijf ’t Strijpje. Het is geschreven voor alle bij de opvang betrokken partijen.

De laatste versie van het pedagogisch beleidsplan kunt u hier downloaden.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.