Groepen

Kinderdagverblijf ’t Strijpje bv is een kleinschalig kinderdagverblijf met 2 groepen.

Een babygroep en een peutergroep:foto16v

  • In de babygroep worden maximaal 12 kinderen per dag opgevangen in de leeftijd van 0-2 jaar, onder begeleiding van 3 pedagogisch medewerkers
  • In de peutergroep worden maximaal 16 kinderen per dag opgevangen in de leeftijd van 2-4 jaar, onder begeleiding van 2 pedagogisch medewerkers

Dagelijks wordt er een op de ontwikkeling gericht programma verzorgd. Bovendien is de inrichting van de groepen (speelgoed, meubelen) specifiek op de desbetreffende leeftijdsgroep gericht.

Er is bewust gekozen voor een kleinschalig kinderdagverblijf. Hierdoor wordt er een huiselijke sfeer gecreëerd voor zowel de kinderen als de ouders.

Persoonlijke aandacht, rust en ruimte staan voorop.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.